Bilder från Roslagen. Något av det mest svenska av allt svenskt: Kalhygget. Och kanske ett älgtorn också. 2013-03-14.
  Ännu en underbar vårvinterdag med många minusgrader på morgonen och plus mitt på dagen -- i alla fall i solen. Ett före av Guds nåde för den som tycker om att ge sig rätt ut i skogen med skidorna! Den här gången på hembyns marker.
Hygget söder om södra Österkärret, "Aldors (Svilandets) skog".

Bilder från Anderssvedja - 1


En hermelin håller till på hygget och här har den passerat ett rävspår.

Hermelin.

På väg norrut har en mård passerat över skogsbilvägen i kanten av Brandskogen under natten som gick.

Längst upp mot Grytasjön står ett älgtorn vackert placerat på ett hygge. Skiftet tillhör numera en gård i Anderssvedja, men ligger egntligen på Grytasidan av rågången.

HÄR! en panoramabild tagen från passet, Grytasjön gömmer sig till höger bakom björkridån.

Vinterståndare av mörkt kungsljus.

En mink har sprungit i strandskogen längs Grytasjöns södra strand.

Ett snabbt hopp till Anderssvedjas södra rågång. Bilden tagen från Nysättrasidan av Långtögen med Sandviken i fonden.