Bilder från Sörmland: Valborg och första maj.
Valborgsfirandet började med en vandring genom naturreservatet vid Linudden söder om Nyköping. Lövsångare och trädpiplärka sjöng och årets första grönsångare hängdes in. Det växer nästan bara lövskog i reservatet med mycket hassel. Jag hade därför hoppats på vätteros men såg inga. Däremot fanns det lungört – om än få jämfört med beståndet i Professor Tamms ängar hemma i Roslagen. Och så fanns det ju vitsipporna förstås, och litet blåsippor, de har snart blommat över. Längst ut på Linudden låg under första halvan av förra seklet en dansbana dit Nyköpinsborna åkte båt för att roa sig. När den verksamheten upphörde byggdes enkla sportstugor på området; virket fick man från de lådor som maskiner och maskindelar levererades i till ANA-fabriken. Nu förvandlas husen alltmer till permanentboenden. Dessutom finns där en underbar liten handelsträdgård med magnolior och rododendron som specialitet, men också mycket, mycket annat till den egna trädgården. Ett besök rekommenderas för den som är intresserad! Nu hade magnoliorna börjat blomma, stora vitblommande träd och buskar. Vackert!

Det finns många majbrasor att välja på i och runt Nyköping; vi satsade den här gången på den som tänds på vallen utanför Nyköpingshus. Det var de vanliga vårsångerna och ett traditionellt tal av den man som har varit chef för det makabra Gästabudsårsfirandet (1317 års brodermord!). Därefter skulle en mycket motvillig brasa tändas: efter en insats av många hjälpsamma händer och flera flaskor tändvätska brann den till slut! Snart behövs det förresten inga brasor längre, de kan ersättas av alla glimmande mobilskärmar!

Även 1 maj inleddes på bästa sätt med en exkursion, den här gången till Vadsjön i Husby Oppunda. Det är sträcktider och därför rastar både änder och vadare i sjön: krickor, bläsänder, snatteränder, skedänder och t.o.m ett par stjärtand. Några änder kommer väl att stanna och häcka men de flesta drar säkert vidare. Liksom de (små flockarna) grönbenor, gluttsnäppor, brushanar och storspovar. De två skräntärnorna som vilade längst ut på de rangliga brädor som en gång användes vid andskyttet fiskar i sjön men häckar antagligen någonstans ute i skärgården.

I Nyköping demonstrerar socialdemokraterna och vänsterpartiet tillsammans på 1 maj. Vi var väl ca 200 i tåget och ytterligare några som tagit sig direkt till det avslutande mötet i Folkets Park; något fler än vad jag hade räknat med. Marita Ulvskog var huvudtalare. Hon höll förstås ett valtal som toppades av nyheten för dagen, den föreslagna höjningen av pensionerna. Hon lade tonvikten i sitt tal vid välfärdsfrågorna: fler är i arbete idag, höjda barnbidrag, satsningar på sjukvården, begränsningar av vinsterna i välfärden, ändrade EU-regler för att stoppa fler Laval-fall, etc. Hon nämnde förstås även polisen men påpekade helt riktigt att det räcker inte med att satsa enbart på polisen, grundtryggheten i samhället är det avgörande. Hon varnade därför för att vi i höst riskerar att med sd i allians de övriga borgerliga partierna kan få den mest högerinriktade regeringen sedan den allmänna rösträtten infördes. Det ligger någonting i det även om det också är så att den högerkamarilla som styr inom (s) har litet svårt för att skilja mellan höger och vänster. Socialdemokraterna och vänsterpartiet har ju också en uppförsbacke i de högerinriktade och genomamerikaniserade media som sätter dagordningen. Ett exempel är Rapports sändning på kvällen den 1 maj. Arbetarrörelsen genomför den dagen manifestationer i de flesta av landets kommuner och dessutom sitter socialdemokraterna i regeringen, med stöd av vänsterpartiet. I Rapport fick (s) och (v) tillsammans 3 minuter och 41 sekunder och det borgerliga blocket som anordnat sammanlagt två (2) manifestationer i hela landet nästan lika mycket tid, 3 minuter och 6 sekunder. Av dessa dryga tre minuter tillägnades sverigedemokraterna med sitt enda arrangemang nästan två minuter (1:56)!
  Det internationella inslaget i Marita Ulvskogs tal inleddes med ett (helt riktigt) konstaterande att Trump/USA:s flytt av sin ambassad i Israel "osäkrar en hel värld". Kriget i Syrien är "fasansfullt" konstaterade hon, och det kan man ju inte annat än hålla med om. Man borde kanske även tillägga något om vad som är rätt och fel i det kriget, men den frågan undvek hon. Inte så konstigt eftersom (s) har många kor på isen i den saken; man stöder de högerextremistiska terrorgrupper som uppträder under islamistisk flagg och finansieras och orderges av USA och dess allierade. Man stöder ju till och med USA/Storbritannien/Frankrikes/Israels folkrättsvidriga bombningar i landet. (V) har ju även de en smutsig historik vad gäller Syrien och vid det här mötet framförde vänstertalaren sitt och partiets stöd till de kurdiska grupper i Syrien, som tillsammans med USA arbetar för att bryta loss norra delarna av landet. Marita påpekade att Sverige visserligen är ett litet land, men "med en stark röst internationellt". Nu är väl de litet överdrivet, men frågan är, som sagt, vad man använder rösten till: När man inte ens vågar ta ställning mot så klara övergrepp som USA:s och Israels senaste bombningar, liksom tystnaden kring de grova övergreppen i Jemen, måste man tyvärr konstatera att det är en svag pipa! Som dessutom sjunger falskt!
Men nu är det Första maj, arbetarrörelsens internationella kampdag, och därför demonstrerar vi, även om vi är oense i mycket med de partier som arrangerar manifestationen, men alternativen, de högerextrema, svarta, partier och bloggare som breder ut sig, är värre, och så är det ju så som det stod på ett av plakaten i (v):s del av tåget i Nyköping: "Håll sossarna till vänster", och när vi kommer tillbaka till Stället med utsikten som man inte kan se sig mätt på kacklar grågässen "nästan chockerande starkt på närhåll och vitt rungande" skriver Erik Rosenberg, kanske skulle de passa till att leda talkörerna på 1 maj? – och under dem sjunger lövsångaren, vi citerar återigen Rosenberg: "den smäktande tonen, det flytande utförandet, den ljuvliga upptakten och bortdöendet, den lilla uppryckningen i mitten och de ljuvligt förklingande ekotonerna allra sist är alltid detsamma och stämt som inget annat till sol och sommargrönska". Vi slutar där! (2018-05-03)

PS. De som yrar om att Public service skulle vara vänstervridet bör nog lyssna litet bättre till vad som visas och sägs. I P1:s Studio 1 idag hade man, exempelvis, kallat in Vänsterpartiets ekonomiska talesperson Ulla Andersson till förhör. Programledaren inledde med att ställa henne till svars för en banderoll i vänsterns 1 .majtåg i Stockholm där det (helt rätt!) krävdes ett slut på kriget mot Venezuela. Det hade den amerikaniserade programledaren svårt att svälja och tjatade därför om Venezuela ett bra tag. Inslaget belyser två saker. 1. Public service nyhetsredaktioner domineras av USA-folk; det är deras agenda som styr programinslagen. 2. Vänsterpartiet har fegat ur och tagit fel riktning i utrikespolitiken. När programledaren inleder på det sätt han gör genom att diskutera Venezuela! med partiets ekonomisk-politiska talesperson ska hon naturligtvis påtala det absurda i situationen, och, om intervjuaren nu vill diskutera internationella frågor när den intervjuade kallats in för att ge partiets syn på de ekonomiska frågorna, begära att man diskuterar de stora frågorna: USA alla krig och hur de topprider världen, Irak, Afghanistan, Syrien, Palestina, etc., och inte välja ut ett av offren. För det nämnde förstås inte programledaren och inte heller Ulla Andersson: USA:s och numera även EU:s och Sveriges sanktioner mot Venezuela. Det är skamligt, och sorgligt och visar hur vi är på väg mot en alltmer högerextrem värld.
Linuddens trädgård


Blommande magnolia.


Vårfryle.
Litet mera tändvätska!


Marita Ulvskog.