Bilder från Vänsterns 1:a majtåg i Stopckholm 2022 med, enligt min bedömning, rekordmånga -- 25.000 enligt (v) -- deltagare. Och en härlig stämning i tåget! (2022-05-02)