Vem är jag?
Postis i 46 år och nio månader, pensionär from juli 2013. Innan Posten springschas, butiksbiträde och styckmästare i Slakteriföreningens butik i Norrtälje. De första 20 åren i Posten brevbärare i Täby, resten av tiden sorterare på postterminalerna i Stockholm, först Tomteboda och sedan i Årsta.
  Fackföreningsman, verksam inom styrelserna för klubbarna i Täby, Tomteboda och Årsta.
  I tidernas begynnelse aktiv i bland annat dåvarande SKP, saligen avsomnat i början av 80-talet. Numera partilös och rekommenderar istället oberoende grupper som Folket i Bild/Kulturfront, Nej till EU och Iraksolidaritet.
  Ett starkt naturintresse, Fältbiologerna var min första förening, Sveriges Ornitologiska förening den andra. Nu när fackföreningsarbetet är så gott som avslutat blir det litet mer tid för de intressena. Medlem i Naturskyddsföreningen, som kämpar för att bevara ett allsidigt natur- och kulturlandskap. Se bara hur det ser ut i den svenska skogen numera! Fotointresset har alltid funnits och väcktes till liv igen med hjälp av det digitala genombrottet. Numera publicerar jag mycket av det jag har fotograferat tidigare och det jag fotar idag i mina böcker, som finns under mitt namn på Blurb.com.