Ett sista försök?
För snart trettio år sedan noterades ryl på en lokal i Rosättra i Vätö socken, väster om Långholmsmyran, i skogen ovanför Rävfarmen, alldeles intill gränsen mot Anderssvedja. Jag letade efter den både 2017 och 2018 men återfann den inte. Jag ser på Artportalen att även proffsbotanikerna har varit där en gång, någon månad efter mig 2017, men utan att hitta den. Ryl är en ljungväxt, en mix av lingon (bladen) och pyrola (blomman). Jag såg den för första gången på Utö för någon vecka sedan, där växer några få exemplar. Det mesta av skogarna i Roslagen, även “bondskogarna”, är plantager numera, men på en del av höjdsträckningen i rågången mot Anderssvedja växer ännu en kulturskog med hyfsat lång kontinuitet. Jag tänker mig att det är här som rylen borde ha trivts, och kanske gör den det ännu – men i så fall i all hemlighet! Istället fick jag glädja mig åt blommande lingon, ekorrbär, skogsstjärna och skvattram. Och göken som gol.

Ett sista försök? Kanske blir det ändå en gång till, området är klassat som nyckelbiotop och kanske får skogen därför stå kvar ännu en tid. Vi hoppas på det! (2022-06-18)

Fler bilder!


Fler dagboksanteckningar!


Vid sidan av vägen.
Mitt 2021 i text & bild.

Anderssvedja - en by i Roslagen.

Bilder från facket -- och fler böcker!