Museerna i Össebygarn.
I Lilla garn intill Össebygarns kyrka i södra Vallentuna ligger två fina museer.
  I det gamla skolhuset är Vallentuna skolmuseum inrymt. På övervåningen, i det som var slöjdsalen, har man rekonstruerat ett dåtida skolrum med möbler och annan inredning insamlat från olika byskolor i kommunen. Där finns också de två lägenheterna bevarade där småskolläraren och folkskoläraren bodde. Förutom alla de attiraljer som hörde till dåtidens skola, och kanske delvis än idag, finns där bland annat också en berättelse om Nanny Skoglund. Hennes egna betyg från första klass var inte så märkvärdiga men hon kom att bli lärare i Össebygarn, först en kort tid i Bromseby och därefter hela 41 år i den skola som nu är museum. Hon kom från Åsta i Angarn och var syster till Harald Skoglund som skrev “Garnsbygden, en socken- och gårdshistoria”, ett standardverk för den som är intresserad av traktens historia.
  En bit längre ner i byn ligger Klockarborg. En liten fastighet med två små hus där familjen Söderberg bodde under mer än hundra år. När den siste i familjen dött och husen skulle säljas köptes de 1996 in av sockenbor som bildat Klockarborgs vänner och nu äger och driver dem som museum. Här finns, förutom de små husen, många intressanta detaljer ur Söderbergarnas liv. De fiskade mycket, det var en del av försörjningen, och tillverkade redskapen själva, även till försäljning. De gjorde också osannolikt fina små miniatyrer av fiskeredskapen – som de också vann priser för på utställningar i både Sverige och Norge. Både i Klockarborg och i skolan hänger några tavlor som den danske konstnären M. Kirkgaard målade 1903. De föreställer Lilla Garns kyrkby sedda från andra sidan Långhundraledens å som rinner ut i Garnsviken. De flesta husen, exempelvis Klockarborg, finns kvar än idag – men nu kan man knappast se dem från den plats där Kirkgaard målade av dem: alla träd och buskar skymmer dem. Då var det hårt betade och odlade landskapet så mycket mera öppet än idag.
  Museerna håller öppet några söndagseftermiddagar i augusti och september, sista gången för den här säsongen blir den 10 september. (2023-09-04)


Fler bilder!


Fler dagboksanteckningar!


Ingen går säker.
Mitt 2022 i text & bild.

Anderssvedja - en by i Roslagen.

Bilder från facket -- och fler böcker!